Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Šrobár3298 SGWaAP
0.304Vavro_Šrobár2604 SGWaAP
0.329Hodža9730 SGWaAP
0.388Hurban15758 SGWaAP
0.425Husák14245 SGWaAP
0.429Štúr34337 SGWaAP
0.434Beneš14436 SGWaAP
0.456Dérer5393 SGWaAP
0.470Tuka5001 SGWaAP
0.481Čatloš2157 SGWaAP
0.490Ursíny3092 SGWaAP
0.499ľudák3807 SGWaAP
0.503Vojtech_Tuka1388 SGWaAP
0.509Eduard_Beneš952 SGWaAP
0.512Juriga6211 SGWaAP
0.514hlasista1119 SGWaAP
0.515Turanec1809 SGWaAP