Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Špecifický1103 SGWaAP
0.564Definícia2909 SGWaAP
0.572Cieľový1811 SGWaAP
0.575Charakteristika2838 SGWaAP
0.581Klasifikácia1488 SGWaAP
0.583Definovanie485 SGWaAP
0.584Prvok2544 SGWaAP
0.585Vytváranie1197 SGWaAP
0.586Primárny750 SGWaAP
0.587Zlepšenie2297 SGWaAP
0.590Funkčný754 SGWaAP
0.590Vybraný4386 SGWaAP
0.592Konkrétny1948 SGWaAP
0.596Podporný1590 SGWaAP
0.602Zlepšovanie412 SGWaAP
0.604Zhrnutie1262 SGWaAP
0.606Prierezový958 SGWaAP
0.607Využitie3638 SGWaAP
0.609Rozvíjanie702 SGWaAP
0.611Jednotlivý2861 SGWaAP