Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Španielsko207032 SGWaAP
0.141Portugalsko79466 SGWaAP
0.172Taliansko310649 SGWaAP
0.184Francúzsko376707 SGWaAP
0.242Belgicko87645 SGWaAP
0.258Holandsko128655 SGWaAP
0.279Argentína52043 SGWaAP
0.306Írsko91483 SGWaAP
0.307Brazília94977 SGWaAP
0.335Čile18997 SGWaAP
0.344Dánsko78320 SGWaAP
0.345Grécko216454 SGWaAP
0.352Švédsko125486 SGWaAP
0.356Luxembursko25876 SGWaAP
0.366Alžírsko13945 SGWaAP
0.372Švajčiarsko143063 SGWaAP
0.374Litva46038 SGWaAP
0.374Uruguaj10332 SGWaAP
0.376Estónsko34538 SGWaAP
0.386Nórsko86347 SGWaAP
0.395Bulharsko90408 SGWaAP
0.396Slovinsko80021 SGWaAP
0.400Lotyšsko43996 SGWaAP
0.403Nemecko603262 SGWaAP
0.404Fínsko90895 SGWaAP
0.405Chile12490 SGWaAP
0.406Rumunsko116902 SGWaAP
0.406Mexiko78990 SGWaAP
0.409Chorvátsko136871 SGWaAP
0.422Albánsko25340 SGWaAP
0.426Dominikánsky_republika3871 SGWaAP
0.427Kolumbia22960 SGWaAP
0.427Južný_Afrika12295 SGWaAP
0.431Anglicko168283 SGWaAP
0.432Kostarika9099 SGWaAP
0.437Maroko23932 SGWaAP
0.442Rakúsko298290 SGWaAP
0.444Ekvádor10989 SGWaAP
0.449Škótsko32604 SGWaAP
0.454Austrália121328 SGWaAP
0.458Poľsko370602 SGWaAP
0.460Peru21613 SGWaAP
0.460Turecko161488 SGWaAP
0.461Salvádor1683 SGWaAP
0.462Tunisko20811 SGWaAP
0.469Senegal5734 SGWaAP