Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Španielsko207032 SGWaAP
0.141Portugalsko79466 SGWaAP
0.172Taliansko310649 SGWaAP
0.184Francúzsko376707 SGWaAP
0.242Belgicko87645 SGWaAP
0.258Holandsko128655 SGWaAP
0.279Argentína52043 SGWaAP
0.306Írsko91483 SGWaAP
0.307Brazília94977 SGWaAP
0.335Čile18997 SGWaAP
0.344Dánsko78320 SGWaAP
0.345Grécko216454 SGWaAP
0.352Švédsko125486 SGWaAP
0.356Luxembursko25876 SGWaAP
0.366Alžírsko13945 SGWaAP
0.372Švajčiarsko143063 SGWaAP
0.374Litva46038 SGWaAP
0.374Uruguaj10332 SGWaAP
0.376Estónsko34538 SGWaAP
0.386Nórsko86347 SGWaAP
0.395Bulharsko90408 SGWaAP
0.396Slovinsko80021 SGWaAP
0.400Lotyšsko43996 SGWaAP
0.403Nemecko603262 SGWaAP
0.404Fínsko90895 SGWaAP