Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Španí_Dolina2149 SGWaAP
0.110špania_Dolina2303 SGWaAP
0.208špania_dolina928 SGWaAP
0.246Španí_dolina822 SGWaAP
0.360Ľubietová6926 SGWaAP
0.393Hodruša4591 SGWaAP
0.485banská_Štiavnica51335 SGWaAP
0.485Čičmany7930 SGWaAP
0.486čierny_Balog12426 SGWaAP
0.487Banský_Štiavnica18706 SGWaAP
0.489Štiavnica21212 SGWaAP
0.494štiavnická3106 SGWaAP
0.495Banský6344 SGWaAP
0.497hodrušská455 SGWaAP
0.504Poniky6335 SGWaAP
0.504Štiavnický2326 SGWaAP
0.505Hrochoť6325 SGWaAP
0.505banícka13781 SGWaAP
0.508Štiavnický_Baňa1911 SGWaAP