Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Školenie1726 SGWaAP
0.394školenie174286 SGWaAP
0.444Seminár3113 SGWaAP
0.461Lektor1033 SGWaAP
0.508Vzdelávanie7976 SGWaAP
0.549Workshop3101 SGWaAP
0.572Prezentačný525 SGWaAP
0.574Aktivita8904 SGWaAP
0.577Poradenstvo1665 SGWaAP
0.584Prezentácia3972 SGWaAP
0.586Projektový3005 SGWaAP
0.592Vzdelávací3842 SGWaAP
0.593Implementácia1215 SGWaAP
0.603seminár238499 SGWaAP
0.612Konzultácia739 SGWaAP
0.613Poskytovanie2110 SGWaAP
0.615Plánovanie1499 SGWaAP
0.616Prednáška2755 SGWaAP
0.618Podnikanie2309 SGWaAP