Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Šafárikov663 SGWaAP
0.480Šafárikovo1347 SGWaAP
0.563Hodžovo962 SGWaAP
0.566Kollárovo1113 SGWaAP
0.567Štúrova23271 SGWaAP
0.613Vajanský19332 SGWaAP
0.620Jesenský24036 SGWaAP
0.622Kollárov1746 SGWaAP
0.623Hodžov1067 SGWaAP
0.635Palacký7346 SGWaAP
0.644Kuzmány8759 SGWaAP
0.645Francisci6950 SGWaAP