Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ľudovosť1232 SGWaAP
0.476tradičnosť521 SGWaAP
0.496umeleckosť863 SGWaAP
0.518svojskosť518 SGWaAP
0.522revolučnosť825 SGWaAP
0.534národovectvo952 SGWaAP
0.538citovosť1980 SGWaAP
0.540slovenskosť3285 SGWaAP
0.541svetovosť905 SGWaAP
0.543demokratizmus1136 SGWaAP
0.546literárnosť676 SGWaAP
0.551pokrokovosť601 SGWaAP
0.552slobodomyseľnosť524 SGWaAP
0.555straníckosť1016 SGWaAP
0.559tradicionalizmus1217 SGWaAP
0.560svojráznosť1282 SGWaAP
0.563svojráz907 SGWaAP
0.567znakovosť441 SGWaAP
0.569poetickosť1086 SGWaAP
0.570modernosť5354 SGWaAP
0.576poetizmus1678 SGWaAP
0.577hovorovosť636 SGWaAP
0.578lyrickosť717 SGWaAP
0.580historizmus2191 SGWaAP
0.580civilnosť547 SGWaAP
0.580poetika20638 SGWaAP
0.593nacionálna2433 SGWaAP
0.593výtvarnosť462 SGWaAP
0.599obraznosť4979 SGWaAP
0.599expresívnosť1606 SGWaAP
0.600prostota3792 SGWaAP
0.603objavnosť498 SGWaAP
0.610principiálnosť950 SGWaAP
0.613zmyslovosť1015 SGWaAP
0.614kozmopolitizmus928 SGWaAP
0.615nacionálny2577 SGWaAP
0.619slovanská_vzájomnosť2236 SGWaAP
0.620emocionálnosť636 SGWaAP
0.620nekonvenčnosť889 SGWaAP
0.620socialistický_realizmus5982 SGWaAP
0.621zemitosť524 SGWaAP
0.621vyhranenosť698 SGWaAP
0.621eklekticizmus732 SGWaAP
0.623teatrálnosť1155 SGWaAP
0.625individuálnosť1185 SGWaAP
0.626všeľudský850 SGWaAP