Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ľudovosť1232 SGWaAP
0.476tradičnosť521 SGWaAP
0.496umeleckosť863 SGWaAP
0.518svojskosť518 SGWaAP
0.522revolučnosť825 SGWaAP
0.534národovectvo952 SGWaAP
0.538citovosť1980 SGWaAP
0.540slovenskosť3285 SGWaAP
0.541svetovosť905 SGWaAP
0.543demokratizmus1136 SGWaAP
0.546literárnosť676 SGWaAP
0.551pokrokovosť601 SGWaAP
0.552slobodomyseľnosť524 SGWaAP
0.555straníckosť1016 SGWaAP
0.559tradicionalizmus1217 SGWaAP
0.560svojráznosť1282 SGWaAP
0.563svojráz907 SGWaAP
0.567znakovosť441 SGWaAP
0.569poetickosť1086 SGWaAP
0.570modernosť5354 SGWaAP
0.576poetizmus1678 SGWaAP
0.577hovorovosť636 SGWaAP
0.578lyrickosť717 SGWaAP