Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ľudovodemokratický746 SGWaAP
0.353ľudovodemokratické_zriadenie714 SGWaAP
0.439socialistické_zriadenie1585 SGWaAP
0.506ľudovodemokratická625 SGWaAP
0.523kontrarevolučný579 SGWaAP
0.527totalitný9859 SGWaAP
0.527komunistický36634 SGWaAP
0.532diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.536klérofašistický914 SGWaAP
0.539socialistický34296 SGWaAP
0.558demokratický64512 SGWaAP
0.563ľudácky_režim1259 SGWaAP
0.567vykorisťovateľský426 SGWaAP
0.570komunistická_diktatúra2156 SGWaAP
0.572klerikálny635 SGWaAP
0.574proletársky_internacionalizmus765 SGWaAP
0.588kontrarevolúcia2647 SGWaAP
0.592fašistický12968 SGWaAP
0.597protisocialistický451 SGWaAP
0.601imperialistický1731 SGWaAP
0.601ľudácky1786 SGWaAP