Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ľudovodemokratická625 SGWaAP
0.486socialistická61784 SGWaAP
0.506ľudovodemokratický746 SGWaAP
0.509komunistická80095 SGWaAP
0.588boľševická3900 SGWaAP
0.590socialistické_zriadenie1585 SGWaAP
0.594štátostrana2088 SGWaAP
0.597sovietska44297 SGWaAP
0.597národnodemokratická414 SGWaAP
0.608Socialistický2718 SGWaAP
0.611Komunistický6267 SGWaAP
0.611diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.612sovietsky_zväz56902 SGWaAP
0.613Varšavský_zmluva2789 SGWaAP
0.618ľudovodemokratická_republika454 SGWaAP
0.620kontrarevolúcia2647 SGWaAP
0.621ZSSR57329 SGWaAP
0.629proletárska2351 SGWaAP
0.629imperialistická2821 SGWaAP
0.631diktatúra24909 SGWaAP
0.634demokratická111670 SGWaAP