Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ľudovýchovný717 SGWaAP
0.394osvetový6318 SGWaAP
0.413ľudovýchovná607 SGWaAP
0.457národný_buditeľ3665 SGWaAP
0.516bibliograf875 SGWaAP
0.543Slovenský_učené811 SGWaAP
0.547národopisec587 SGWaAP
0.549bernolákovský607 SGWaAP
0.563buditeľ1805 SGWaAP
0.566kníhtlačiar957 SGWaAP
0.590samovzdelávací508 SGWaAP
0.594účastinársky_spolok448 SGWaAP
0.599dejateľ6570 SGWaAP
0.600národne_uvedomelý746 SGWaAP
0.601národovec10698 SGWaAP