Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ľudové_staviteľstvo1294 SGWaAP
0.460sakrálna_architektúra1809 SGWaAP
0.551národopisná_expozícia1259 SGWaAP
0.558salašníctvo1170 SGWaAP
0.561etnografická3175 SGWaAP
0.575etnografický3092 SGWaAP
0.580čipkárstvo656 SGWaAP
0.594pastierstvo1875 SGWaAP
0.596etnografia3670 SGWaAP
0.597ovčiarstvo1786 SGWaAP
0.601habánska1067 SGWaAP
0.606roľnícky4156 SGWaAP
0.609zrubový4752 SGWaAP
0.611stredoveká_nástenná720 SGWaAP
0.612ornamentika1885 SGWaAP
0.615národopisná4178 SGWaAP
0.618národopisný2491 SGWaAP
0.618neskorá_gotika711 SGWaAP
0.619umelecké_remeslo4734 SGWaAP
0.620hrnčiarstvo2987 SGWaAP
0.625drotárstvo3797 SGWaAP
0.628čičmiansky837 SGWaAP
0.630rezbárstvo3241 SGWaAP