Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ľudové32241 SGWaAP
0.515ľudová249965 SGWaAP
0.580ľudový85385 SGWaAP
0.582tradičné103860 SGWaAP
0.597pastierske1061 SGWaAP
0.605zvykoslovie2140 SGWaAP
0.612folklórne8254 SGWaAP
0.615Ľudový6124 SGWaAP
0.632hrnčiarske578 SGWaAP
0.634tradičné_remeslo6172 SGWaAP
0.639umelecké_remeslo4734 SGWaAP
0.652roľnícke2594 SGWaAP
0.657folklór56181 SGWaAP
0.660starodávne2796 SGWaAP
0.665insitné661 SGWaAP
0.666svojrázne2229 SGWaAP
0.672ľudové_remeslo8367 SGWaAP
0.674ľudový_kroj3940 SGWaAP
0.674roľnícky4156 SGWaAP
0.675miestne83185 SGWaAP
0.677drotárske1004 SGWaAP
0.679dedinské7133 SGWaAP
0.685šľachtické1395 SGWaAP
0.688orientálne2370 SGWaAP