Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ľudová249965 SGWaAP
0.437ľudový85385 SGWaAP
0.468Ľudový6124 SGWaAP
0.515ľudové32241 SGWaAP
0.573tradičná243824 SGWaAP
0.601ľudová_slovesnosť5057 SGWaAP
0.612folklórna29896 SGWaAP
0.628folklór56181 SGWaAP
0.645rusínska9993 SGWaAP
0.649goralská3726 SGWaAP
0.651spievanka2521 SGWaAP
0.653cimbalová1681 SGWaAP
0.665dedinská_folklórna846 SGWaAP
0.679gajdošská1112 SGWaAP
0.684zvykoslovie2140 SGWaAP
0.699slovesnosť1408 SGWaAP
0.701piesňová2384 SGWaAP
0.703folklórne8254 SGWaAP
0.712ženská_spevácka3199 SGWaAP
0.720Folklórny2786 SGWaAP
0.720folková7194 SGWaAP
0.722starodávna8691 SGWaAP
0.724ľudový_kroj3940 SGWaAP