Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ľud276126 SGWaAP
0.495pospolitý1527 SGWaAP
0.517pospolitý_ľud3361 SGWaAP
0.523národ580727 SGWaAP
0.549Ľud3283 SGWaAP
0.574ubiedený879 SGWaAP
0.586služobník35859 SGWaAP
0.588utláčateľ2057 SGWaAP
0.600mocnár1810 SGWaAP
0.615poddaný12743 SGWaAP
0.621mocipán3754 SGWaAP
0.625spoluobčan34941 SGWaAP
0.633cirkevník3173 SGWaAP
0.637súkmeňovec5043 SGWaAP
0.642poddaný11979 SGWaAP
0.643Vodca1359 SGWaAP
0.650vladár10193 SGWaAP
0.653nevoľník3117 SGWaAP
0.658žid65420 SGWaAP
0.666plebejec1190 SGWaAP
0.672poroba2954 SGWaAP
0.673sedliak27222 SGWaAP
0.675Hospodin53894 SGWaAP
0.676proletariát6763 SGWaAP
0.676pastier62551 SGWaAP
0.678bohabojný2612 SGWaAP
0.682vykorisťovateľ2066 SGWaAP
0.682občan1141603 SGWaAP
0.683človek9220431 SGWaAP
0.683Žid151777 SGWaAP
0.683vodca146745 SGWaAP
0.686otrokár4337 SGWaAP
0.687okupant9714 SGWaAP
0.688vyvolený40174 SGWaAP
0.688bezbožník2862 SGWaAP
0.689veľmož6882 SGWaAP
0.689Služobník599 SGWaAP
0.690povstať20570 SGWaAP
0.690junák5494 SGWaAP
0.691sluha67224 SGWaAP
0.691Izraelita11699 SGWaAP
0.691odbojný1438 SGWaAP
0.691ľudkovia7176 SGWaAP
0.692uchvatiteľ420 SGWaAP
0.692veriaci150386 SGWaAP