Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ľud276126 SGWaAP
0.495pospolitý1527 SGWaAP
0.517pospolitý_ľud3361 SGWaAP
0.523národ580727 SGWaAP
0.549Ľud3283 SGWaAP
0.574ubiedený879 SGWaAP
0.586služobník35859 SGWaAP
0.588utláčateľ2057 SGWaAP
0.600mocnár1810 SGWaAP
0.615poddaný12743 SGWaAP
0.621mocipán3754 SGWaAP
0.625spoluobčan34941 SGWaAP
0.633cirkevník3173 SGWaAP
0.637súkmeňovec5043 SGWaAP
0.642poddaný11979 SGWaAP
0.643Vodca1359 SGWaAP
0.650vladár10193 SGWaAP
0.653nevoľník3117 SGWaAP
0.658žid65420 SGWaAP
0.666plebejec1190 SGWaAP
0.672poroba2954 SGWaAP
0.673sedliak27222 SGWaAP
0.675Hospodin53894 SGWaAP