Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ľudák3807 SGWaAP
0.282ľudácky1786 SGWaAP
0.299HSĽS7376 SGWaAP
0.303autonomista887 SGWaAP
0.317čechoslovakista1225 SGWaAP
0.319ľudácka1678 SGWaAP
0.326ľudácky_režim1259 SGWaAP
0.371maďarón1524 SGWaAP
0.375komunista120716 SGWaAP
0.400agrárnik1551 SGWaAP
0.408boľševik14514 SGWaAP
0.410čechoslovakizmus2531 SGWaAP
0.412národne_orientovaný1080 SGWaAP
0.413gardista7959 SGWaAP
0.423fašista26739 SGWaAP
0.424nacionalista17726 SGWaAP
0.425antifašista3104 SGWaAP
0.428národovec10698 SGWaAP
0.428klérofašistický914 SGWaAP
0.442kolaborant5109 SGWaAP
0.451antikomunista1676 SGWaAP
0.451ľudáctvo731 SGWaAP
0.463Hlinkova_garda5147 SGWaAP