Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ľudáctvo731 SGWaAP
0.396klérofašizmus410 SGWaAP
0.412ľudácky_režim1259 SGWaAP
0.426čechoslovakizmus2531 SGWaAP
0.434boľševizmus3476 SGWaAP
0.445ľudácky1786 SGWaAP
0.448antikomunizmus1458 SGWaAP
0.451ľudák3807 SGWaAP
0.453klérofašistický914 SGWaAP
0.456ľudácka1678 SGWaAP
0.471národovectvo952 SGWaAP
0.478klerikalizmus1156 SGWaAP
0.484ľudácke435 SGWaAP
0.490fašizujúci492 SGWaAP
0.500klerikálny635 SGWaAP
0.515čechoslovakistická493 SGWaAP
0.517rusofilstvo660 SGWaAP
0.517nacionálny_socializmus815 SGWaAP
0.520revizionizmus1308 SGWaAP
0.526fašizmus43617 SGWaAP
0.529nacizmus17825 SGWaAP
0.531čechoslovakista1225 SGWaAP
0.539buržoázny_nacionalizmus1069 SGWaAP
0.541fašistický12968 SGWaAP