Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ľudácky_režim1259 SGWaAP
0.298klérofašistický914 SGWaAP
0.321ľudácky1786 SGWaAP
0.326ľudák3807 SGWaAP
0.348ľudácka1678 SGWaAP
0.412ľudáctvo731 SGWaAP
0.439HSĽS7376 SGWaAP
0.443Hlinkova_garda5147 SGWaAP
0.446čechoslovakizmus2531 SGWaAP
0.449fašistický12968 SGWaAP
0.452komunistická_totalita2261 SGWaAP
0.457totalitný_režim13057 SGWaAP
0.460komunistický_režim23926 SGWaAP
0.466klérofašizmus410 SGWaAP
0.472ľudácke435 SGWaAP
0.472nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.481čechoslovakistická493 SGWaAP
0.491komunistická_diktatúra2156 SGWaAP
0.504fašistické5633 SGWaAP
0.504nacizmus17825 SGWaAP
0.506boľševizmus3476 SGWaAP
0.511Tiso32737 SGWaAP
0.513katolícky_klérus652 SGWaAP
0.516fašistická11983 SGWaAP
0.517fašizujúci492 SGWaAP
0.519odboj22579 SGWaAP
0.521predmníchovská1112 SGWaAP
0.521nacistická_ideológia910 SGWaAP
0.523deportácia_Žid1893 SGWaAP
0.526kolaborant5109 SGWaAP
0.529represálie4171 SGWaAP
0.530nacionálny_socializmus815 SGWaAP
0.530nacistická11489 SGWaAP
0.532Husák14245 SGWaAP
0.533autonomista887 SGWaAP
0.533čechoslovakista1225 SGWaAP
0.535Vojtech_Tuka1388 SGWaAP
0.535prednovembrový1057 SGWaAP