Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

cached 💰

slovopočet
0.000ľudácke435 SGWaAP
0.472ľudácky_režim1259 SGWaAP
0.474autonomistické411 SGWaAP
0.484ľudáctvo731 SGWaAP
0.490ľudácky1786 SGWaAP
0.511protifašistické1133 SGWaAP
0.518antifašistické474 SGWaAP
0.522ľudák3807 SGWaAP
0.540klérofašistický914 SGWaAP
0.545ľudácka1678 SGWaAP
0.553boľševické1337 SGWaAP
0.556fašistické5633 SGWaAP
0.568čechoslovakistická493 SGWaAP
0.568fašizujúci492 SGWaAP
0.571nacionalistické2398 SGWaAP
0.572disidentské542 SGWaAP
0.573nacionálne837 SGWaAP
0.593protištátne853 SGWaAP
0.599HSĽS7376 SGWaAP
0.601komunistické8142 SGWaAP
0.604buržoázne1014 SGWaAP
0.606totalitné2380 SGWaAP
0.607protikomunistické529 SGWaAP