Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ľudácka1678 SGWaAP
0.319ľudák3807 SGWaAP
0.348ľudácky_režim1259 SGWaAP
0.357čechoslovakistická493 SGWaAP
0.383ľudácky1786 SGWaAP
0.421HSĽS7376 SGWaAP
0.429fašistická11983 SGWaAP
0.441boľševická3900 SGWaAP
0.449čechoslovakizmus2531 SGWaAP
0.452autonomistická856 SGWaAP
0.456ľudáctvo731 SGWaAP
0.463Hlinkova_garda5147 SGWaAP
0.482klérofašistický914 SGWaAP
0.486antikomunistická987 SGWaAP
0.501komunistická80095 SGWaAP
0.503prednovembrová710 SGWaAP
0.505Tisový951 SGWaAP
0.505nacistická11489 SGWaAP
0.512klerikálna561 SGWaAP
0.513národne_orientovaná895 SGWaAP
0.517klérofašizmus410 SGWaAP
0.518davista1019 SGWaAP
0.519fašizujúci492 SGWaAP
0.522centralistická889 SGWaAP
0.526čechoslovakista1225 SGWaAP
0.530revizionistická753 SGWaAP
0.530autonomista887 SGWaAP
0.536kolaborantská449 SGWaAP
0.538protikomunistická1082 SGWaAP
0.539protifašistická1579 SGWaAP
0.543šovinistická926 SGWaAP
0.545ľudácke435 SGWaAP
0.547iredentistická472 SGWaAP
0.552disidentská1109 SGWaAP
0.555totalitná8415 SGWaAP
0.555proletárska2351 SGWaAP
0.560Husák14245 SGWaAP
0.561pronárodná643 SGWaAP
0.563antifašistická1450 SGWaAP
0.564emigrantská841 SGWaAP
0.564marxistická6571 SGWaAP
0.566buržoázny_nacionalizmus1069 SGWaAP
0.570nacionalistická10418 SGWaAP