Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ľudácka1678 SGWaAP
0.319ľudák3807 SGWaAP
0.348ľudácky_režim1259 SGWaAP
0.357čechoslovakistická493 SGWaAP
0.383ľudácky1786 SGWaAP
0.421HSĽS7376 SGWaAP
0.429fašistická11983 SGWaAP
0.441boľševická3900 SGWaAP
0.449čechoslovakizmus2531 SGWaAP
0.452autonomistická856 SGWaAP
0.456ľudáctvo731 SGWaAP
0.463Hlinkova_garda5147 SGWaAP
0.482klérofašistický914 SGWaAP
0.486antikomunistická987 SGWaAP
0.501komunistická80095 SGWaAP
0.503prednovembrová710 SGWaAP
0.505Tisový951 SGWaAP
0.505nacistická11489 SGWaAP
0.512klerikálna561 SGWaAP
0.513národne_orientovaná895 SGWaAP
0.517klérofašizmus410 SGWaAP
0.518davista1019 SGWaAP
0.519fašizujúci492 SGWaAP
0.522centralistická889 SGWaAP