Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ľavicovo2169 SGWaAP
0.210pravicovo2617 SGWaAP
0.293liberálne3338 SGWaAP
0.327ľavicový24638 SGWaAP
0.347ľavicová26769 SGWaAP
0.351ľavicovo_orientovaný1317 SGWaAP
0.386nacionalisticky833 SGWaAP
0.387ľavičiar11215 SGWaAP
0.394ľavicové5710 SGWaAP
0.400pravicový23170 SGWaAP
0.407nacionálne766 SGWaAP
0.415ľavicovo_orientovaná693 SGWaAP
0.425pravicovo_orientovaný577 SGWaAP
0.457liberálny25259 SGWaAP
0.458centristický632 SGWaAP
0.461národne_orientovaný1080 SGWaAP
0.462pravicové4594 SGWaAP
0.468pravičiar7057 SGWaAP
0.472prozápadne681 SGWaAP
0.485ľavičiarsky645 SGWaAP
0.485opozične511 SGWaAP
0.486pravicová39813 SGWaAP
0.487ľavica44499 SGWaAP
0.490ľavicový_intelektuál1300 SGWaAP
0.492konzervatívec23652 SGWaAP
0.497liberál38834 SGWaAP
0.498sociálnodemokratický3352 SGWaAP
0.500liberálna27803 SGWaAP
0.504nacionalistický5917 SGWaAP
0.514Ľavicový596 SGWaAP
0.516ideologicky8080 SGWaAP
0.518sociálny_demokrat25199 SGWaAP
0.519centrista742 SGWaAP
0.535liberálne6296 SGWaAP
0.538nacionalistická10418 SGWaAP
0.539socialista39758 SGWaAP
0.542národne_orientovaná895 SGWaAP
0.547ideovo5507 SGWaAP
0.550názorovo4742 SGWaAP
0.551nacionalista17726 SGWaAP
0.551kresťansky3828 SGWaAP
0.551nacionalistické2398 SGWaAP