Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ľavicovo2169 SGWaAP
0.210pravicovo2617 SGWaAP
0.293liberálne3338 SGWaAP
0.327ľavicový24638 SGWaAP
0.347ľavicová26769 SGWaAP
0.351ľavicovo_orientovaný1317 SGWaAP
0.386nacionalisticky833 SGWaAP
0.387ľavičiar11215 SGWaAP
0.394ľavicové5710 SGWaAP
0.400pravicový23170 SGWaAP
0.407nacionálne766 SGWaAP
0.415ľavicovo_orientovaná693 SGWaAP
0.425pravicovo_orientovaný577 SGWaAP
0.457liberálny25259 SGWaAP
0.458centristický632 SGWaAP
0.461národne_orientovaný1080 SGWaAP
0.462pravicové4594 SGWaAP
0.468pravičiar7057 SGWaAP
0.472prozápadne681 SGWaAP
0.485ľavičiarsky645 SGWaAP
0.485opozične511 SGWaAP
0.486pravicová39813 SGWaAP