Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ľavicový24638 SGWaAP
0.122pravicový23170 SGWaAP
0.244ľavičiar11215 SGWaAP
0.273ľavicovo_orientovaný1317 SGWaAP
0.319liberálny25259 SGWaAP
0.327ľavicovo2169 SGWaAP
0.337nacionalistický5917 SGWaAP
0.338ľavicová26769 SGWaAP
0.342liberál38834 SGWaAP
0.346pravičiar7057 SGWaAP
0.347ľavičiarsky645 SGWaAP
0.349sociálnodemokratický3352 SGWaAP
0.389ultrapravicový1040 SGWaAP
0.392centristický632 SGWaAP
0.394konzervatívec23652 SGWaAP
0.395ľavicové5710 SGWaAP
0.400marxistický3814 SGWaAP
0.404ľavicový_intelektuál1300 SGWaAP
0.407krajná_pravica3833 SGWaAP
0.408krajne_pravicový1447 SGWaAP
0.420marxista5377 SGWaAP
0.421nacionalista17726 SGWaAP
0.431extrémista30764 SGWaAP
0.433pravicovo_orientovaný577 SGWaAP
0.439sociálny_demokrat25199 SGWaAP