Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ľavica44499 SGWaAP
0.283pravica71421 SGWaAP
0.304ľavicová26769 SGWaAP
0.375pravicová39813 SGWaAP
0.403ľavičiar11215 SGWaAP
0.418liberál38834 SGWaAP
0.446liberálna27803 SGWaAP
0.449krajná_pravica3833 SGWaAP
0.456ľavicový24638 SGWaAP
0.457konzervatívec23652 SGWaAP
0.459pravicový23170 SGWaAP
0.460stredopravá5105 SGWaAP
0.463pravičiar7057 SGWaAP
0.478sociálnodemokratická11144 SGWaAP
0.480sociálny_demokrat25199 SGWaAP
0.484liberálna_demokracia5593 SGWaAP
0.487ľavicovo2169 SGWaAP
0.488socialista39758 SGWaAP
0.489stredoľavá1337 SGWaAP
0.493ľavicové5710 SGWaAP
0.505postkomunista1016 SGWaAP
0.507kresťanský_demokrat17381 SGWaAP
0.516Ľavica515 SGWaAP