Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ľavičiarsky645 SGWaAP
0.347ľavicový24638 SGWaAP
0.370liberálny25259 SGWaAP
0.405marxistický3814 SGWaAP
0.411anarchistický1321 SGWaAP
0.424ľavicovo_orientovaný1317 SGWaAP
0.454pravicový23170 SGWaAP
0.469ľavičiar11215 SGWaAP
0.472intelektuálsky569 SGWaAP
0.474nacionalistický5917 SGWaAP
0.485ľavicovo2169 SGWaAP
0.487militantný4887 SGWaAP
0.488ultrapravicový1040 SGWaAP
0.498ateistický4237 SGWaAP
0.505ľavičiarska483 SGWaAP
0.506buržoázny4038 SGWaAP
0.507reakcionár676 SGWaAP
0.508šovinistický986 SGWaAP
0.514klerikálny635 SGWaAP
0.515ľavicový_intelektuál1300 SGWaAP
0.516pravicovo_orientovaný577 SGWaAP
0.517pravičiar7057 SGWaAP