Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ľavičiarska483 SGWaAP
0.421ľavicová26769 SGWaAP
0.476globalistická486 SGWaAP
0.479antikomunistická987 SGWaAP
0.492spiatočnícka695 SGWaAP
0.494liberálna27803 SGWaAP
0.503elitárska777 SGWaAP
0.505ľavičiarsky645 SGWaAP
0.517etatistická420 SGWaAP
0.520fašizujúci492 SGWaAP
0.521marxistická6571 SGWaAP
0.522klerikálna561 SGWaAP
0.524ľavicovo_orientovaná693 SGWaAP
0.528militaristická594 SGWaAP
0.530šovinistická926 SGWaAP
0.532boľševická3900 SGWaAP
0.533xenofóbna1588 SGWaAP
0.534ideologická17229 SGWaAP
0.536nacionalistická10418 SGWaAP
0.536pacifistická549 SGWaAP
0.541sektárska1323 SGWaAP
0.545sionistická2063 SGWaAP