Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ľavičiar11215 SGWaAP
0.120pravičiar7057 SGWaAP
0.216liberál38834 SGWaAP
0.244ľavicový24638 SGWaAP
0.285pravicový23170 SGWaAP
0.313marxista5377 SGWaAP
0.329konzervatívec23652 SGWaAP
0.355ľavicový_intelektuál1300 SGWaAP
0.366nacionalista17726 SGWaAP
0.381socialista39758 SGWaAP
0.387ľavicovo2169 SGWaAP
0.400ľavicovo_orientovaný1317 SGWaAP
0.400demokrat45238 SGWaAP
0.400liberálny25259 SGWaAP
0.403ľavica44499 SGWaAP
0.406populista9479 SGWaAP
0.407sociálny_demokrat25199 SGWaAP
0.410ľavicová26769 SGWaAP
0.420intelektuál31790 SGWaAP
0.430demagóg3233 SGWaAP
0.432opozičník1942 SGWaAP
0.437antikomunista1676 SGWaAP