Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ľavý_breh7762 SGWaAP
0.377breh188504 SGWaAP
0.387sútok_rieka2605 SGWaAP
0.387sútok8431 SGWaAP
0.411rieka376866 SGWaAP
0.442riečka20349 SGWaAP
0.448Dunaj161808 SGWaAP
0.465protiľahlý_breh1080 SGWaAP
0.489návršie5238 SGWaAP
0.512úpätie28343 SGWaAP
0.521severovýchodne4165 SGWaAP
0.523nábrežie30570 SGWaAP
0.525západne12908 SGWaAP
0.527severný_cíp731 SGWaAP
0.533severne24314 SGWaAP
0.534východne13574 SGWaAP
0.537južne28119 SGWaAP
0.538juhovýchodne4413 SGWaAP