Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ľahostajnosť25341 SGWaAP
0.185nevšímavosť4283 SGWaAP
0.337ignorancia5190 SGWaAP
0.375bezcitnosť2602 SGWaAP
0.378bezohľadnosť5300 SGWaAP
0.385zbabelosť7461 SGWaAP
0.398sebeckosť3270 SGWaAP
0.426povrchnosť7196 SGWaAP
0.431pasivita14048 SGWaAP
0.431vlažnosť1279 SGWaAP
0.436neúcta7925 SGWaAP
0.438nevďačnosť2031 SGWaAP
0.443neláska2811 SGWaAP
0.445zatrpknutosť3851 SGWaAP
0.454nekultúrnosť1701 SGWaAP
0.455samoľúbosť4704 SGWaAP
0.458apatia13100 SGWaAP
0.463bezmocnosť22408 SGWaAP
0.464zadubenosť887 SGWaAP
0.464povýšenosť1878 SGWaAP
0.467pohŕdanie13977 SGWaAP
0.471nevzdelanosť2243 SGWaAP
0.473bezradnosť7155 SGWaAP
0.477podozrievavosť2475 SGWaAP
0.478ľahkovážnosť1821 SGWaAP
0.481namyslenosť3052 SGWaAP
0.482ignorantstvo1200 SGWaAP
0.483nezodpovednosť8830 SGWaAP
0.488arogancia24083 SGWaAP
0.493spupnosť1331 SGWaAP
0.495povýšenectvo1034 SGWaAP
0.496tuposť3460 SGWaAP
0.498sebectvo10545 SGWaAP
0.498zlomyseľnosť5174 SGWaAP
0.499lenivosť22012 SGWaAP
0.501netolerancia4541 SGWaAP
0.501neľudskosť2374 SGWaAP
0.502nevraživosť12060 SGWaAP
0.502neprajnosť2073 SGWaAP
0.503opovrhovanie2915 SGWaAP
0.504nedôverčivosť1265 SGWaAP
0.504nadutosť2296 SGWaAP
0.505nenávisť113468 SGWaAP
0.505egoizmus16497 SGWaAP