Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ľahostajnosť25341 SGWaAP
0.185nevšímavosť4283 SGWaAP
0.337ignorancia5190 SGWaAP
0.375bezcitnosť2602 SGWaAP
0.378bezohľadnosť5300 SGWaAP
0.385zbabelosť7461 SGWaAP
0.398sebeckosť3270 SGWaAP
0.426povrchnosť7196 SGWaAP
0.431pasivita14048 SGWaAP
0.431vlažnosť1279 SGWaAP
0.436neúcta7925 SGWaAP
0.438nevďačnosť2031 SGWaAP
0.443neláska2811 SGWaAP
0.445zatrpknutosť3851 SGWaAP
0.454nekultúrnosť1701 SGWaAP
0.455samoľúbosť4704 SGWaAP
0.458apatia13100 SGWaAP
0.463bezmocnosť22408 SGWaAP
0.464zadubenosť887 SGWaAP
0.464povýšenosť1878 SGWaAP
0.467pohŕdanie13977 SGWaAP
0.471nevzdelanosť2243 SGWaAP