Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ľúty825 SGWaAP
0.430urputný1381 SGWaAP
0.435neľútostný7544 SGWaAP
0.519urputný_boj2243 SGWaAP
0.554bratovražedný1079 SGWaAP
0.554ukrutný3462 SGWaAP
0.584ruvať1291 SGWaAP
0.602nemilosrdný7587 SGWaAP
0.613srdnatý423 SGWaAP
0.616neľútostná3521 SGWaAP
0.622úporný1597 SGWaAP
0.624zúrivý12459 SGWaAP
0.631krvilačný5159 SGWaAP
0.642strašlivý715 SGWaAP
0.644zúrivá5895 SGWaAP
0.644ľstivý2051 SGWaAP
0.646udatný_bojovník768 SGWaAP
0.646odveký4357 SGWaAP
0.647spupný1093 SGWaAP
0.648krvilačná2392 SGWaAP
0.651udatne1146 SGWaAP
0.653srdnato1165 SGWaAP
0.656úskočný658 SGWaAP
0.661udatná472 SGWaAP
0.664súboj355418 SGWaAP
0.664neúprosný8128 SGWaAP
0.668urputná1301 SGWaAP
0.669uchvatiteľ420 SGWaAP
0.671podlý4648 SGWaAP
0.672ničomný834 SGWaAP
0.673krvilačné856 SGWaAP
0.673bohatiersky460 SGWaAP
0.674šík6286 SGWaAP
0.675sedemhlavý428 SGWaAP
0.676nezmieriteľný3522 SGWaAP
0.677bohatier2629 SGWaAP
0.679neľútostné1255 SGWaAP
0.679paloš441 SGWaAP
0.680krvilačnosť842 SGWaAP
0.681ukrutník415 SGWaAP
0.683smrtonosný1357 SGWaAP
0.684chrabrý2268 SGWaAP
0.687kynožiť565 SGWaAP