Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ľúty825 SGWaAP
0.430urputný1381 SGWaAP
0.435neľútostný7544 SGWaAP
0.519urputný_boj2243 SGWaAP
0.554bratovražedný1079 SGWaAP
0.554ukrutný3462 SGWaAP
0.584ruvať1291 SGWaAP
0.602nemilosrdný7587 SGWaAP
0.613srdnatý423 SGWaAP
0.616neľútostná3521 SGWaAP
0.622úporný1597 SGWaAP
0.624zúrivý12459 SGWaAP
0.631krvilačný5159 SGWaAP
0.642strašlivý715 SGWaAP
0.644zúrivá5895 SGWaAP
0.644ľstivý2051 SGWaAP
0.646udatný_bojovník768 SGWaAP
0.646odveký4357 SGWaAP
0.647spupný1093 SGWaAP
0.648krvilačná2392 SGWaAP
0.651udatne1146 SGWaAP
0.653srdnato1165 SGWaAP
0.656úskočný658 SGWaAP
0.661udatná472 SGWaAP