Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ľúbiť87271 SGWaAP
0.312neľúbiť7914 SGWaAP
0.394milovať567459 SGWaAP
0.408nemilovať20666 SGWaAP
0.440ľúby662 SGWaAP
0.527nenávidieť91143 SGWaAP
0.542zbožňovať40868 SGWaAP
0.570objímať29215 SGWaAP
0.572bezhranične2380 SGWaAP
0.581žiarliť15178 SGWaAP
0.595nadovšetko20185 SGWaAP
0.605nežiarliť2362 SGWaAP
0.605bozkávať41440 SGWaAP
0.608utešovať15754 SGWaAP
0.614milovaný70464 SGWaAP
0.615ubližovať28484 SGWaAP
0.617milujúci22848 SGWaAP
0.618plakať141952 SGWaAP
0.619páčiť601925 SGWaAP