Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ľúbezný1538 SGWaAP
0.418štebotavý423 SGWaAP
0.427ľubozvučný821 SGWaAP
0.429nežný19919 SGWaAP
0.450ľúbezná2279 SGWaAP
0.457vábivý1347 SGWaAP
0.461zvonivý1945 SGWaAP
0.468ľúbezne610 SGWaAP
0.490jasavý611 SGWaAP
0.492clivý1141 SGWaAP
0.504pôvabný7656 SGWaAP
0.514roztúžený1095 SGWaAP
0.521zvonivý_smiech629 SGWaAP
0.523spevavý2796 SGWaAP
0.523štebot1424 SGWaAP
0.535zvučný5423 SGWaAP
0.542prekrásny27026 SGWaAP
0.549očarujúci11024 SGWaAP
0.549snivý490 SGWaAP
0.550podmanivý5001 SGWaAP
0.551rozochvený2543 SGWaAP
0.558ľúbezné530 SGWaAP
0.561sladučký1676 SGWaAP
0.562hlaholiť475 SGWaAP
0.562spanilý619 SGWaAP