Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Ľvov8285 SGWaAP
0.292Užhorod11455 SGWaAP
0.346Tbilisi8383 SGWaAP
0.357Odesa5665 SGWaAP
0.366Varšava44700 SGWaAP
0.372Bukurešť16067 SGWaAP
0.376Vilnius6925 SGWaAP
0.379Petrohrad32907 SGWaAP
0.392Kyjev52387 SGWaAP
0.396Volgograd2064 SGWaAP