Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Ľupča17806 SGWaAP
0.328Ľubietová6926 SGWaAP
0.338Poniky6335 SGWaAP
0.373Hrochoť6325 SGWaAP
0.379Zvolenský_Slatina3121 SGWaAP
0.397zvolenská_Slatina3158 SGWaAP
0.403Valaský6279 SGWaAP
0.406Podkonice4253 SGWaAP
0.416Ďarmoty2472 SGWaAP
0.427Harmanec10332 SGWaAP
0.441čierny_Balog12426 SGWaAP
0.445valaská5676 SGWaAP
0.446Partizánsky_Ľupča1432 SGWaAP
0.452Jelšava12286 SGWaAP
0.453partizánska_Ľupča1528 SGWaAP
0.460Brezno100256 SGWaAP
0.463Krupina34205 SGWaAP
0.467Bzovík4398 SGWaAP
0.468Dubový12619 SGWaAP
0.469Hriňová18682 SGWaAP
0.470štiavnická_Baňa1861 SGWaAP
0.471Baláže2798 SGWaAP
0.473Štiavnický_Baňa1911 SGWaAP
0.477Šumiac6098 SGWaAP
0.478Hontiansky3288 SGWaAP
0.484Dúbrava4035 SGWaAP