Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Ľudstvo964 SGWaAP
0.434ľudstvo181380 SGWaAP
0.539Vedomie2926 SGWaAP
0.569Stvorenie4683 SGWaAP
0.597Kozmický666 SGWaAP
0.609Vzostup1512 SGWaAP
0.618Planéta2425 SGWaAP
0.633Bytie2036 SGWaAP
0.634Myseľ2733 SGWaAP
0.646Civilizácia442 SGWaAP
0.673Večnosť868 SGWaAP
0.674Absolútno1206 SGWaAP
0.681Poznanie1525 SGWaAP
0.682ľudská_bytosť31724 SGWaAP
0.682človečenstvo6608 SGWaAP
0.690Myslenie582 SGWaAP
0.692Bytosť1204 SGWaAP
0.700Svetlo1010 SGWaAP
0.704Prebudenie929 SGWaAP
0.705Svedomie1474 SGWaAP
0.707Inteligencia791 SGWaAP
0.708bytie77242 SGWaAP