Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Ľudovít_Kaník7564 SGWaAP
0.276Jozef_Mihál7607 SGWaAP
0.382Viera_Tomanová6559 SGWaAP
0.388Pavol_Hrušovský13283 SGWaAP
0.395Branislav_Ondruš1435 SGWaAP
0.408Vojtech_Tkáč1713 SGWaAP
0.413Lucia_Žitňanská10787 SGWaAP
0.413Kaník12697 SGWaAP
0.417Alojz_Hlina5513 SGWaAP
0.425Viliam_Novotný2986 SGWaAP
0.441Ivan_Mikloš25094 SGWaAP
0.449Magvaši3989 SGWaAP