Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Ľudovít_Štúr29632 SGWaAP
0.330Miloslav_Hurban4202 SGWaAP
0.347Štúr34337 SGWaAP
0.364Svetozár_Hurban2323 SGWaAP
0.367Anton_Bernolák6421 SGWaAP
0.398Štúrov4963 SGWaAP
0.398Hurban15758 SGWaAP
0.407štúrovec8822 SGWaAP
0.460Martin_Rázus4907 SGWaAP
0.461dejateľ6570 SGWaAP
0.461Bernolák8299 SGWaAP
0.463Andrej_Sládkovič3970 SGWaAP
0.467Karol_Kuzmány1691 SGWaAP
0.469Andrej_Hlinka14015 SGWaAP
0.472Miloslav_Hodža1534 SGWaAP
0.473Štúrovci2500 SGWaAP
0.482Milan_Hodža4911 SGWaAP
0.483Janko_Kráľ11129 SGWaAP
0.485Laco_Novomeský2756 SGWaAP
0.489Ladislav_Novomeský2783 SGWaAP
0.490Rastislav_Štefánik12059 SGWaAP
0.497štúrovská5468 SGWaAP
0.498Andrej_Kmeť4304 SGWaAP
0.509Vajanský19332 SGWaAP
0.509Štefánikov2513 SGWaAP
0.515národný_buditeľ3665 SGWaAP
0.517Hodža9730 SGWaAP
0.522Francisci6950 SGWaAP
0.537Jonáš_Záborský2646 SGWaAP
0.537Országh_Hviezdoslav2649 SGWaAP
0.541Samo_Chalupka2433 SGWaAP
0.543národovec10698 SGWaAP
0.547štúrovský_básnik768 SGWaAP
0.554Štefánik69790 SGWaAP
0.555Alexander_Dubček13863 SGWaAP
0.555Matica57417 SGWaAP
0.558Štúrova23271 SGWaAP
0.558Sládkovič6786 SGWaAP
0.559meruôsmy1473 SGWaAP
0.559Vladimír_Clementis2193 SGWaAP
0.562štúrovské1564 SGWaAP
0.567Hodžov1067 SGWaAP
0.570Janko_Jesenský2935 SGWaAP