Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Ľudovít_Štúr29632 SGWaAP
0.330Miloslav_Hurban4202 SGWaAP
0.347Štúr34337 SGWaAP
0.364Svetozár_Hurban2323 SGWaAP
0.367Anton_Bernolák6421 SGWaAP
0.398Štúrov4963 SGWaAP
0.398Hurban15758 SGWaAP
0.407štúrovec8822 SGWaAP
0.460Martin_Rázus4907 SGWaAP
0.461dejateľ6570 SGWaAP
0.461Bernolák8299 SGWaAP
0.463Andrej_Sládkovič3970 SGWaAP
0.467Karol_Kuzmány1691 SGWaAP
0.469Andrej_Hlinka14015 SGWaAP
0.472Miloslav_Hodža1534 SGWaAP
0.473Štúrovci2500 SGWaAP
0.482Milan_Hodža4911 SGWaAP
0.483Janko_Kráľ11129 SGWaAP
0.485Laco_Novomeský2756 SGWaAP
0.489Ladislav_Novomeský2783 SGWaAP
0.490Rastislav_Štefánik12059 SGWaAP
0.497štúrovská5468 SGWaAP
0.498Andrej_Kmeť4304 SGWaAP
0.509Vajanský19332 SGWaAP