Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Ľudo_Ondrejov1377 SGWaAP
0.416Ondrejov1149 SGWaAP
0.459Milo_Urban1829 SGWaAP
0.479Alexander_Matuška1487 SGWaAP
0.496Vladimír_Mináč2230 SGWaAP
0.504Cíger_Hronský980 SGWaAP
0.508Ladislav_Ťažký1262 SGWaAP
0.525Ľudo_Zúbek663 SGWaAP
0.529Cíger_hronský1449 SGWaAP
0.532Laco_Novomeský2756 SGWaAP
0.536Svetozár_Hurban2323 SGWaAP
0.544Kukučín8782 SGWaAP
0.549Milan_Rúfus7512 SGWaAP
0.554memoárová1457 SGWaAP
0.572Plávka958 SGWaAP