Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Ľubomír_Petrík2363 SGWaAP
0.340Michal_Hospodár1243 SGWaAP
0.488Ján_Babjak7996 SGWaAP
0.502prešovské_arcibiskupstvo435 SGWaAP
0.505Košický_eparchia848 SGWaAP
0.512Gréckokatolícky5803 SGWaAP
0.517košický_eparcha1738 SGWaAP
0.536prešovský_eparcha1132 SGWaAP
0.542košická_eparchia1196 SGWaAP
0.551gréckokatolícky14714 SGWaAP
0.552vladyka_Milan4636 SGWaAP
0.560gréckokatolícke_biskupstvo829 SGWaAP