Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Ľubietová6926 SGWaAP
0.255Poniky6335 SGWaAP
0.279Hodruša4591 SGWaAP
0.295Hrochoť6325 SGWaAP
0.323Podkonice4253 SGWaAP
0.328Ľupča17806 SGWaAP
0.341čierny_Balog12426 SGWaAP
0.358Valaský6279 SGWaAP
0.360Španí_Dolina2149 SGWaAP
0.368špania_Dolina2303 SGWaAP
0.371Pukanec2906 SGWaAP
0.372Riečka2016 SGWaAP
0.373Baláže2798 SGWaAP
0.374Harmanec10332 SGWaAP
0.374Zvolenský_Slatina3121 SGWaAP
0.375Štiavnický_Baňa1911 SGWaAP
0.376Hámre8968 SGWaAP
0.377Štiavnica21212 SGWaAP
0.384štiavnická_Baňa1861 SGWaAP
0.396banská_Štiavnica51335 SGWaAP
0.397horný_Hámre1333 SGWaAP
0.397Hriňová18682 SGWaAP
0.400Divín8081 SGWaAP
0.400špania_dolina928 SGWaAP
0.401Šumiac6098 SGWaAP
0.408Brezno100256 SGWaAP
0.408Baňa33652 SGWaAP
0.410zvolenská_Slatina3158 SGWaAP
0.410Huta12878 SGWaAP