Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Ľubľana7922 SGWaAP
0.207Záhreb22707 SGWaAP
0.289Bukurešť16067 SGWaAP
0.339Belehrad40443 SGWaAP
0.346Vilnius6925 SGWaAP
0.396Varšava44700 SGWaAP
0.402Kodaň22899 SGWaAP
0.404Riga16289 SGWaAP
0.405Budapešť133643 SGWaAP
0.407Tirana4437 SGWaAP
0.407Graz9707 SGWaAP
0.411Lisabon19129 SGWaAP