Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Ľavica515 SGWaAP
0.310Ľavicový596 SGWaAP
0.402centristická1279 SGWaAP
0.430Sociálnodemokratický1127 SGWaAP
0.435stredopravicová579 SGWaAP
0.449FDP3318 SGWaAP
0.458centristický632 SGWaAP
0.459kresťanskodemokratická2545 SGWaAP
0.462ľudovec8621 SGWaAP
0.466centrista742 SGWaAP
0.471stredoľavá1337 SGWaAP
0.471kresťanský_demokrat17381 SGWaAP
0.473sociálny_demokrat25199 SGWaAP
0.485pravicová39813 SGWaAP
0.485sociálnodemokratická11144 SGWaAP
0.489CDU11495 SGWaAP
0.495postkomunista1016 SGWaAP
0.502ľavicová26769 SGWaAP
0.504krajne_pravicová2889 SGWaAP