Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Ľadovec477 SGWaAP
0.603Pohorie434 SGWaAP
0.610ľadovec45972 SGWaAP
0.634ľadovcové932 SGWaAP
0.642Lyžovanie857 SGWaAP
0.646ľadovcová3184 SGWaAP
0.650Snehový808 SGWaAP
0.663Arktický487 SGWaAP
0.672Alpský827 SGWaAP
0.685Zemetrasenie554 SGWaAP
0.692Ľadový3260 SGWaAP
0.694ľadový33447 SGWaAP
0.694ľadovcový2620 SGWaAP
0.698Vietor2273 SGWaAP
0.704Alpa35856 SGWaAP
0.711grónska3254 SGWaAP
0.713pevninský1043 SGWaAP
0.722Búrka1991 SGWaAP
0.722Antarktída12671 SGWaAP
0.724ľadovcové_jazero641 SGWaAP
0.726Vrchol488 SGWaAP