Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ďalekosiahla1919 SGWaAP
0.601ďalekosiahly4777 SGWaAP
0.629bezprecedentná3953 SGWaAP
0.630nezvratná5276 SGWaAP
0.636epochálna571 SGWaAP
0.640ďalekosiahle500 SGWaAP
0.666ďalekosiahle626 SGWaAP
0.675rozsiahla134586 SGWaAP
0.684zničujúca3937 SGWaAP
0.689neodvratná2500 SGWaAP
0.695bezpríkladná425 SGWaAP
0.697nebývalá4505 SGWaAP
0.705zásadná99726 SGWaAP
0.713neslýchaná3019 SGWaAP
0.715grandiózna1623 SGWaAP
0.717ďalekosiahly_následok1381 SGWaAP
0.717konzekvencia4022 SGWaAP
0.721štátoprávna1611 SGWaAP
0.722prevratná9898 SGWaAP
0.723mnohoraká2951 SGWaAP
0.725nezvratnosť786 SGWaAP
0.726neblahá3118 SGWaAP
0.726postupná29228 SGWaAP